233 • Cech mydlářů Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Cech mydlářů Praha
Číslo listu NAD: 233
Datace: 1641 - 1886
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva
Původce: Cech mydlářů Praha
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.26
Zpracováno: 0.26
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 3 / 0.14 3 / 0.14 0 / 0.00 1641 - 1886
* úřední knihy 3 / 0.14 3 / 0.14 0 / 0.00 1641 - 1886
Kartony 1 / 0.12 1 / 0.12 0 / 0.00 1809 - 1857
4 / 0,26 4 / 0,26 0 / 0
Tematický popis: Pamětní kniha, kniha přijatých učedníků a vyučených, kniha účetní, účetní materiály
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 37/67 dne 26.6.1967
Zpracoval: Fond zinventarizovala Z. Brátková (27.3.2009)
GI 2012 (02.10.2012)
Poznámka: Sbírka cechů v minulosti ukládána pertinenčním způsobem tzn. materiály zválště listinné a knižní povahy uloženy v příslušných sbírkách.
Pomůcky:
Inventář CECH MYDLÁŘŮ PRAHA (1560) 1641-1886 • č. pom. 488
Zobrazeno:  12x