649 • Obec baráčníků Libušin háj Praha 4

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Obec baráčníků Libušin háj Praha 4
Číslo listu NAD: 649
Datace: 1933 - 1966
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Ostatní spolky do roku 1948 Společenské organizace 1948 - 1990 - ostatní
Původce: Obec baráčníků Libušin háj Praha 4, dříve Vlastenecko-dobročinná sdružená obec baráčníků Libušin háj v Praze XIV.
Místo vzniku: Praha Praha 4
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.18
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 8 / 0.18 1933 - 1966
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 7 / 0.13 1933 - 1966
* rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.05 1933 - 1957
0 / 0 0 / 0 8 / 0,18
Tematický popis: Pamětní kniha, kroniky, účetní a presenční knihy.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 89/72 dne 27/12.1972
Skartace: dne 27.12.1972 M. Moutvic
Zpracoval: GI 2012 (18.07.2013)
Zobrazeno:  4x