1163 • Hudební a pohřební spolek zřízenců v obvodu ředitelství státních drah Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Hudební a pohřební spolek zřízenců v obvodu ředitelství státních drah Praha
Číslo listu NAD: 1163
Datace: 1936 - 1936
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné) Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948 Odborové a profesní organizace do roku 1945
Původce: Hudební a pohřební spolek zřízenců v obvodu ředitelství státních drah Praha
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.01
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.01 1936 - 1936
Tematický popis: Jmenování místopředsedy spolku Karla Plachého čestným členem
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: 17.3.2014 č. přírůstku 46/2014, č.j. AMP 669/2014 (delimitace od: Státní okresní archiv Semily)
Zobrazeno:  5x