715 • Česká myslivecká jednota Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Česká myslivecká jednota Praha
Číslo listu NAD: 715
Datace: 1942 - 1960
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Spolky hospodářské do roku 1948 (zemědělské, lesní, myslivecké, včelařské, zahrádkářské, stavby budov, potravní, živnostenských řemesel apod.)
Původce: Česká myslivecká jednota Praha; dříve Městské myslivecké sdružení Praha I. - Staré Město
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 8.71
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 16 / 0.40 1949 - 1955
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 16 / 0.40 1949 - 1955
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 88 / 8.31 1942 - 1960
0 / 0 0 / 0 104 / 8,71
Tematický popis: Korespondence, spisový materiál, účetní knihy
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 25/61 dne 23.5.1961
13.07.2011 č. přírůstku 43/2011, č.j. AMP 1402/2011 (delimitace od: Státní okresní archiv Hradec Králové)
Zpracoval: GI 2012 (19.07.2013)
Zobrazeno:  2x