941 • I. státní reálné gymnasium Praha XII. - Vinohrady, Slovenská ul. 27

Typ záznamu: Fond
Název fondu: I. státní reálné gymnasium Praha XII. - Vinohrady, Slovenská ul. 27
Číslo listu NAD: 941
Datace: 1912 - 1951
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)
Původce: I. státní reálné gymnasium Praha XII. - Vinohrady, Slovenská ul. 27
Místo vzniku: Praha Královské Vinohrady (Vinohrady, Praha XII - Vinohrady); Praha 2 - Vinohrady
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 5.98
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 119 / 5.08 1912 - 1951
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 119 / 5.08 1912 - 1951
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.11 1915 - 1949
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 26 / 0.76 1912 - 1951
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.03 1914 - 1918
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.03 1914 - 1918
0 / 0 0 / 0 147 / 5,98
Tematický popis: Katalogy žáků, maturitní protokoly, konferenční protokoly, inventáře, podací protokol, spisový materiál, kroniky, osobní výkazy učitelů
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 12/56 dne 29.9.1956
Zpracoval: GI 2012 (7.2.2014)
Zobrazeno:  1x