156 • Sbírka matrik

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Sbírka matrik
Číslo listu NAD: 156
Datace: 1584 - 1937 (1949)
Elektronické pomůcky:
Pomůcka Sbírka matrik
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Sbírky matrik
Původce: Farní úřady na území hl. města Prahy.
Farní úřady a civilní matriční úřady na území hl. m. Prahy
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 128.0
Zpracováno: 128.0
Nezpracováno: 26.84
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 2307 / 128.00 2307 / 128.00 519 / 26.84 1584 - 1937 (1949)
* úřední knihy 2307 / 128.00 2307 / 128.00 519 / 26.84 1584 - 1937 (1949)
2307 / 128 2307 / 128 519 / 26,84
Tematický popis: Matriky pražských far a pražských matričních úřadů
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: 17.01.2005 č.př. 9/2005 (delimitace od: Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 4, Praha 4)
27.09.2013 č. přírůstku 87/2013, č.j. AMP 717/2013
Zpracoval: Studijní reprodukce (08.06.2004)
Revize reprodukcí (22.07.2004)
GI 2012 (27.09.2013)
Určení části fondu (26.02.2014)
Dohledání části fondu (26.02.2014)
Pomůcky:
Soupis archiválií SOUPIS MATRIK • č. pom. 2
Soupis archiválií PRAŽSKÉ MATRIKY FARNI (1584 - 1870) • č. pom. 41
Edice MATRIKA NAROZENÝCH KOSTELE SV. JINDŘICHA NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM (1584 - 1600) • č. pom. 51
Inventář SBÍRKA CÍRKEVNÍCH A CIVILNÍCH MATRIK PRAHA 1584 - 1915 (1945) • č. pom. 138
Zobrazeno:  245x