105 • Notáři Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Notáři Praha
Číslo listu NAD: 105
Datace: 1850 - 1951
Oddělení: 08
Tématické skupiny: Notáři veřejní a soukromí do roku 1949 (1951)
Původce: Pražští veřejní notáři
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 130.0
Zpracováno: 130.0
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 1516 / 38.70 1516 / 38.70 0 / 0.00 1850 - 1951
* úřední knihy 1516 / 38.70 1516 / 38.70 0 / 0.00 1850 - 1951
Kartony 764 / 91.00 764 / 91.00 0 / 0.00 1850 - 1951
Typáře a jejich samostatné otisky 71 / 0.30 71 / 0.30 0 / 0.00 1850 - 1951
* pečetidla 28 / 0.10 28 / 0.10 0 / 0.00 1850 - 1951
* razítka 43 / 0.20 43 / 0.20 0 / 0.00 1850 - 1951
2351 / 130 2351 / 130 0 / 0
Tematický popis: Písemnosti pražských veřejných notářů, zejm. notářské rejstříky a indexy k nim a pomocné notářské knihy (knihy směnečných protestů, seznamy testátorů a svatebních smluv, depozitní knihy); výběrově spisy s výjimkou hromadně vyřazených legalizačních protokolů. Dosud nepřevzaty u notářů sepsané či uložené závěti. Součástí fondu sbírka notářských typářů.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: AMP 2/1953 dne 10.6.1953, přír. č. 22/90 dne 29.5.1990, přír. č. 63/90 dne 14.11.1990
Zpracoval: GI 2012 (27.05.2014)
Pomůcky:
Inventář NOTÁŘI PRAHA • č. pom. 9
Zobrazeno:  6x