540 • Vzájemně se podporující spolek mosazníků a kovolijců v Praze a okolí

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Vzájemně se podporující spolek mosazníků a kovolijců v Praze a okolí
Číslo listu NAD: 540
Datace: 1869 - 1924
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Odborové a profesní organizace do roku 1945 Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948
Původce: Vzájemně se podporující spolek mosazníků a kovolijců v Praze a okolí
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.38
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.12 1883 - 1922
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.01 1889 - 1924
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 14 / 0.25 1869 - 1922
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 14 / 0.25 1869 - 1922
0 / 0 0 / 0 16 / 0,38
Tematický popis: Výběrčí knihy milodarů, stanovy, členské knížky, výpůjční kniha knihovny spolku, stanovy pokladny, korespondence, protokoly a jednatelské zprávy, účetní zprávy.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 8/71 dne 26.3. a 28.5.1971 z Muzea hl. m. Prahy
Zpracoval: GI 2012 (19.08.2013)
Zobrazeno:  6x