927 • Střední všeobecně vzdělávací škola Praha 2, Londýnská 34

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Střední všeobecně vzdělávací škola Praha 2, Londýnská 34
Číslo listu NAD: 927
Datace: (1876) 1892 - 1961
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)
Původce: Střední všeobecně vzdělávací škola Praha 2, Londýnská 34; dříve 15. jedenáctiletá střední škola v Praze 12, Londýnská 34 a Benešovo gymnasium Praha XII., Londýnská ul. 34; dříve Praha XII. - Královské Vinohrady, Londýnská 29
Místo vzniku: Praha Královské Vinohrady (Vinohrady, Praha XII - Vinohrady); Praha 2 - Vinohrady Praha 2
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 11.22
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 94 / 3.91 (1876) 1892 - 1961
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 94 / 3.91 (1876) 1892 - 1961
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 34 / 6.99 1904 - 1961
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 7 / 0.32 1893 - 1946
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 7 / 0.32 1893 - 1946
0 / 0 0 / 0 135 / 11,22
Tematický popis: Katalogy žáků, maturitní protokoly, podací protokoly, normálie, korespondence, třídní výkazy, protokoly o závěrečných zkouškách
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: 09.02.2010 č. přírůstku 20/2010, č.j. MHMP 499864/2009
Zpracoval: Dohledání části fondu (09.02.2010)
Určení části fondu (09.02.2010)
GI 2012 (12.12.2013)
Určení části fondu (01.07.2016)
Zobrazeno:  1x