255 • Cech soukeníků Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Cech soukeníků Praha
Číslo listu NAD: 255
Datace: 1643 - 1859
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva
Původce: Cech soukeníků Praha
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.12
Zpracováno: 0.12
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 1 / 0.06 1 / 0.06 0 / 0.00 1644 - 1764
* úřední knihy 1 / 0.06 1 / 0.06 0 / 0.00 1644 - 1764
Fascikly 1 / 0.01 1 / 0.01 0 / 0.00 1859 - 1859
Listiny do roku 1850 4 / 0.05 4 / 0.05 0 / 0.00 1643 - 1766
6 / 0,12 6 / 0,12 0 / 0
Tematický popis: Cechovní artikule a jejich opis, panovnické privilegium, tovaryšské artikule, mistrovská registra, osobní doklady
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 30/67 dne 26.6.1967, přír. č. 62/82 dne 15.11.1982
Zpracoval: Fond zinventarizovala Z. Brátková (13.01.2006)
GI 2012 (05.10.2012)
Dohledání části fondu (23.1.2015)
Zpracování a inventarizace dohledané části fondu (28.01.2015)
Poznámka: Sbírka cechů v minulosti ukládána pertinenčním způsobem tzn. materiály zválště listinné a knižní povahy uloženy v příslušných sbírkách.
Pomůcky:
Inventář CECH SOUKENÍKŮ PRAHA 1643-1859 • č. pom. 366
Zobrazeno:  26x