1164 • Zvláštní škola, Molákova 579, Praha 8 - Karlín

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Zvláštní škola, Molákova 579, Praha 8 - Karlín
Číslo listu NAD: 1164
Datace: (1943) 1945 - 1991
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Zvláštní školy (pro tělesně a duševně postižené)
Původce: Zvláštní škola, Molákova 579, Praha 8 - Karlín; do r. 1945 pomocná třída při Obecné škole chlapecké v Karlíně, pak Samostatná dvoutřídní pomocná škola Praha X. - Karlín; pak 5. zvláštní škola Praha - Karlín, Sokolovská 49; od r. 1966 do r. 1980 Lyčkovo nám 6, Praha 8
Místo vzniku: Praha 8 Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.95
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 7 / 0.95 (1943) 1945 - 1991
Tematický popis: Třídní výkazy
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: 19.03.2014 č. přírůstku 47/2014, č.j. AMP 1472/2013
Zobrazeno:  1x