966 • Amerlingův státní mužský ústav učitelský Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Amerlingův státní mužský ústav učitelský Praha
Číslo listu NAD: 966
Datace: (1841) 1848 - 1948 (1951)
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Odborné školy - učitelské ústavy (pedagogická gymnázia, pedagogické školy)
Původce: Amerlingův státní mužský ústav učitelský v Praze II., Panská 3; v letech 1848-1868 C. k. první hlavní národní česká škola v Čechách s připojeným Ústavem pro vzdělání učitelů; v letech 1869-1918 C. k. český ústav ku vzdělání učitelů v Praze s připojenou C.k. cvičnou školou v Praze; od r. 1919 Český státní učitelský ústav v Praze II.; v letech 1929-1935 Český státní mužský ústav učitelský v Praze II.;
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 22.29
Zpracováno: 22.29
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 547 / 8.13 547 / 8.13 0 / 0.00 (1841) 1848 - 1948 (1951)
* úřední knihy 542 / 8.04 542 / 8.04 0 / 0.00 1848 - 1948 (1951)
* rukopisy 5 / 0.09 5 / 0.09 0 / 0.00 (1841) 1848 - 1948
Fotografické archiválie 13 / 0.09 13 / 0.09 0 / 0.00 /1868/ - 1948
* fotoalba 1 / 0.08 1 / 0.08 0 / 0.00 /1868/ - /1922/
* fotografie na papírové podložce 12 / 0.01 12 / 0.01 0 / 0.00 1915 - 1948
Kartony 109 / 13.08 109 / 13.08 0 / 0.00 1848 - 1948
Kartotéky 1 / 0.23 1 / 0.23 0 / 0.00 1929 - 1947
Registraturní pomůcky 32 / 0.76 32 / 0.76 0 / 0.00 1848 - 1948
* podací protokoly/deníky 28 / 0.69 28 / 0.69 0 / 0.00 1848 - 1948
* indexy 4 / 0.07 4 / 0.07 0 / 0.00 /1885/ - /1943/
702 / 22,29 702 / 22,29 0 / 0
Tematický popis: Katalogy, kroniky, maturitní protokoly, nadace, seznamy čekatelů (katalogy kandidátů učitelství), poradní katalogy, protokoly zkušební komise, třídní knihy, katalogy cvičné školy, spisový materiál, likvidační spisy ústavu, podací protokoly, fotodokumentace, pamětní kniha světové války, konferenční protokoly, účetní knihy, inventární knihy kabinetních sbírek
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: GI 2012 (10.2.2014)
Určení fondu (28.08.2014)
Určení části fondu (28.08.2014)
Fond zinventarizovala Z. Damová (28.08.2014)
Pomůcky:
Inventář AMERLINGŮV STÁTNÍ MUŽSKÝ ÚSTAV UČITELSKÝ PRAHA II. (1841) 1848-1948 (1951) • č. pom. 550
Zobrazeno:  3x