256 • Cech šenkýřů a výčepníků Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Cech šenkýřů a výčepníků Praha
Číslo listu NAD: 256
Datace: 1594 - 1865
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva
Původce: Cech šenkýřů a výčepníků Praha
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.44
Zpracováno: 0.44
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 22 / 0.41 22 / 0.41 0 / 0.00 1594 - 1859
* úřední knihy 22 / 0.41 22 / 0.41 0 / 0.00 1594 - 1859
Fascikly 1 / 0.01 1 / 0.01 0 / 0.00 1811 - 1865
Listiny do roku 1850 1 / 0.02 1 / 0.02 0 / 0.00 1748 - 1748
24 / 0,44 24 / 0,44 0 / 0
Tematický popis: Cechovní artikule a panovnické privilegium, knihy seznamů šenkýřů a hostinských, knihy opisů přijaté a odeslané korespondence, knihy seznamů hostinců, knihy účetní, torzo spisového materiálu
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 17/83 dne 8.7.1983
Zpracoval: Fond zinventarizovala Z. Brátková (05.04.2006)
GI 2012 (12.10.2012)
Poznámka: Sbírka cechů v minulosti ukládána pertinenčním způsobem, tzn. materiály zvláště listinné a knižní povahy uloženy v příslušných sbírkách.
Pomůcky:
Inventář CECH ŠENKÝŘŮ A VÝČEPNÍKŮ PRAHA 1594-1865 • č. pom. 371
Zobrazeno:  22x