12 • Úřad městské části Praha 9

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Úřad městské části Praha 9
Číslo listu NAD: 12
Datace: (1937) 1945 - 2007
Oddělení: 02
Tématické skupiny: Národní výbory okresní a jim na roveň postavené NV městské, jednotné NV a ÚNV Samospráva po roce 1990 - městská a obecní
Původce: Obvodní národní výbor v Praze 9, po r. 1990 Obvodní úřad Praha 9, r. 1998 Úřad městské části Praha 9, Sokolovská 324/14, Praha 9
Místo vzniku: Praha Praha 9
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 91.74
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 600 / 21.50 1945 - 1997
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 600 / 21.50 1945 - 1997
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 198 / 19.80 (1937) 1945 - 1990
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 621 / 50.44 1945 - 2007
0 / 0 0 / 0 1419 / 91,74
Tematický popis: Materiály vzešlé z činnosti úřadu - podací deníky, písemnosti kanceláře tajemníka, zápisy z jednání rad a plén (po roce 1990 zastupitelstva a rady)
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: 8.7.1960pod č. 44/60
18.7.1961 pod č. 38/61
21.04.2004 č.př. 17/2004
27.03.2007 č. přírůstku 56/2007
01.10.2008 č. přírůstku 92/2008, č.j. AMP 378/2008
18.2.2010 č. přírůstku 36/2010, č.j. AMP 1044/2009
26.1.2011 č. přírůstku 8/2011, č.j. AMP 1177/2010
03.08.2012 č. přírůstku 75/2012, č.j. AMP 227/2012
28.8.2014 č. přírůstku 134/2014, č.j. AMP 638/2013
10.10.2014 č. přírůstku 157/2014, č.j. AMP 1283/2014
Skartace: 2.7.1960 dr. M. Svobodová
17.7.1961 dr. M. Svobodová
Zpracoval: GI 2012 (1.2.2013)
Zobrazeno:  1x