1402 • 1. obecná škola chlapecká Praha IX. - Vysočany, Komenského 139/10

Typ záznamu: Fond
Název fondu: 1. obecná škola chlapecká Praha IX. - Vysočany, Komenského 139/10
Číslo listu NAD: 1402
Datace: (1842) 1870 - 1948
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy obecné a národní
Původce: 1. obecná škola chlapecká Praha IX. - Vysočany, Komenského 139/10; do r. 1869 farní škola
Místo vzniku: Praha Vysočany (Praha 9 - Vysočany)
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 2.76
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 59 / 2.40 (1842) 1870 - 1948
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 59 / 2.40 (1842) 1870 - 1948
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 3 / 0.33 1911 - 1917
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.03 /1920/ - 1948
0 / 0 0 / 0 63 / 2,76
Tematický popis: Třídní výkazy, kroniky, osobní výkazy učitelů, kopiář, kniha cti
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 19/76 dne 3.6.1981
13.04.2012 č. přírůstku 38/2012, č.j. MHMP 100749/2012
Zpracoval: Dohledání části fondu (17.03.2011)
GI 2012 (29.11.2013)
Zobrazeno:  5x