1646 • Českoruské profesorské stavební a bytové družstvo v Praze

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Českoruské profesorské stavební a bytové družstvo v Praze
Číslo listu NAD: 1646
Datace: 1922 - 1948
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Družstva stavební a bytová (lidová bytová družsta)
Původce: Českoruské profesorské stavební a bytové družstvo v Praze, Praha XIX. - Bubeneč, Radeckého 597, poslední sídlo Praha XIX. - Bubeneč, Rooseveltova 29; Russko-češskoje profesorskoje strojítělnoje i žíliščnoje (kvartírnoje) továriščestvo v Prágě, zaregistrírovannoje i s ograníčennoju otvjetstvěnnosťju.
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.14
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 3 / 0.03 0 / 0.00 1922 - 1948
* úřední knihy 0 / 0.00 3 / 0.03 0 / 0.00 1922 - 1948
Kartony 0 / 0.00 1 / 0.11 0 / 0.00 1922 - 1948
0 / 0 4 / 0,14 0 / 0
Tematický popis: Matrika členů a evidence členských podílů, popis jmění, stanovy, změny ve společenstevním rejstříku, účetnictví.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: GI 2012 (28.01.2013)
Pomůcky:
Prozatímní inventární seznam ČESKORUSKÉ PROFESORSKÉ STAVEBNÍ A BYTOVÉ DRUŽSTVO V PRAZE 1922 - 1948 • č. pom. 224
Zobrazeno:  1x