411 • Bratrstvo smíchovské, spolek pro případ úmrtí

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Bratrstvo smíchovské, spolek pro případ úmrtí
Číslo listu NAD: 411
Datace: 1866 - 1962
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Spolky náboženské a ateistické do roku 1948 Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948
Původce: Bratrstvo smíchovské, spolek pro případ úmrtí, Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 22; dříve Bratrstvo řemeslníků a živnostníků ku vzájemné podpoře nemocných spolubratrů na Smíchově; Bratrstvo smíchovské; Odbor Bratrstva smíchovského pro případ úmrtí
Místo vzniku: Praha Smíchov (Praha XVI. - Smíchov, Praha 5 - Smíchov)
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 9.32
Zpracováno: 9.32
Nezpracováno: 0.64
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 70 / 2.10 70 / 2.10 0 / 0.00 1866 - 1962
* úřední knihy 67 / 2.03 67 / 2.03 0 / 0.00 1867 - 1962
* rukopisy 3 / 0.07 3 / 0.07 0 / 0.00 1866 - 1946
Kartony 12 / 1.38 12 / 1.38 0 / 0.00 1868 - 1962
Kartotéky 17 / 5.78 17 / 5.78 0 / 0.00 1939 - 1962
Fascikly 1 / 0.02 1 / 0.02 0 / 0.00 1934 - 1934
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.40 /1900/ - /1960/
Registraturní pomůcky 2 / 0.04 2 / 0.04 0 / 0.00 1946 - 1961
* podací protokoly/deníky 2 / 0.04 2 / 0.04 0 / 0.00 1946 - 1961
Jiné 0 / 0.00 0 / 0.00 15 / 0.24 /1870/ - /1920/
* jiné 0 / 0.00 0 / 0.00 15 / 0.24 /1870/ - /1920/
102 / 9,32 102 / 9,32 17 / 0,64
Tematický popis: Pamětní knihy, zápisy ze schůzí, knihy členů, podací protokoly, účetní knihy, členská konta a knížky, korespondence, tiskoviny, stanovy, podklady k valným hromadám, doklady k nemovitému majetku, zaměstnanecké záležitosti, účetnictví a kartotéky členů, šerpy a další textilie
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 14/62 dne 6.7.1962
Zpracoval: Inventarizace fondu (17.08.2004)
GI 2012 (20.09.2013)
Pomůcky:
Inventář BRATRSTVO SMÍCHOVSKÉ, SPOLEK PRO PŘÍPAD ÚMRTÍ 1866-1962 • č. pom. 271
Zobrazeno:  21x