318 • Společenstvo zlatníků, stříbrníků a klenotníků pro zemi českou Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Společenstvo zlatníků, stříbrníků a klenotníků pro zemi českou Praha
Číslo listu NAD: 318
Datace: (1843) 1859 - 1950
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva
Původce: Společenstvo zlatníků, stříbrníků a klenotníků pro zemi českou Praha; od r. 1859 Gremium zlatníků stříbrníků a galantérníků; v r. 1889 Grémium klenotníků, zlatníků stříbrníků v Praze; od r. 1942 do r. 1945 Zemské odborné společenstvo zlatníků, stříbrníků a klenotníků se sídlem v Praze
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 5.8
Zpracováno: 5.8
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 43 / 1.29 43 / 1.29 0 / 0.00 (1843) 1860 - 1950
* úřední knihy 43 / 1.29 43 / 1.29 0 / 0.00 (1843) 1860 - 1950
Kartony 36 / 4.25 36 / 4.25 0 / 0.00 1859 - 1950
Kartotéky 1 / 0.26 1 / 0.26 0 / 0.00 1893 - 1950
80 / 5,8 80 / 5,8 0 / 0
Tematický popis: Seznam členů a pomocníků, účetnictví, stanovy, protokoly ze schůzí, tovaryšské a učňovské zkoušky, normálie, korespondence, osobní složky členů, dokumentace, písemnosti Jednoty zemských odborných společenstev zlatníků pro Čechy a Moravu, písemnosti Svazu mistrů klenotnických, zlatnických a stříbrnických v království českém (později Svaz výroby zlatnické a stříbrnické v ČSR)
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: GI 2012 (11.03.2013)
Určení a zpracování fondu. (06.02.2015)
Fond zinventarizovala K. Benátská (10.02.2015)
Pomůcky:
Inventář SPOLEČENSTVO ZLATNÍKŮ, STŘÍBRNÍKŮ A KLENOTNÍKŮ PRO ZEMI ČESKOU V PRAZE (1843) 1859-1950 • č. pom. 562
Zobrazeno:  1x