818 • Hlavní škola u Nejsv. Trojice Praha II. - Nové Město, č.p. 81

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Hlavní škola u Nejsv. Trojice Praha II. - Nové Město, č.p. 81
Číslo listu NAD: 818
Datace: 1825 - 1868 (1874)
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy hlavní a farní (triviální)
Původce: Hlavní škola u Nejsv. Trojice Praha II. - Nové Město, č.p. 81 - Hauptschule zur heil. Dreifaltigkeit in Prag
Místo vzniku: Praha Nové Město pražské (Praha II - Nové Město, Praha 2 - Nové Město)
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 1.01
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.04 1837 - 1859
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.04 1837 - 1859
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 8 / 0.96 1825 - 1868 (1874)
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.01 1830 - 1833
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.01 1830 - 1833
0 / 0 0 / 0 11 / 1,01
Tematický popis: Katalogy žactva, podací protokol, vysvědčení
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 85/72 a 86/72 dne 4.1.1973
19.12.2014 č. přírůstku 202/2014 (delimitace od: Státní oblastní archiv Zámrsk)
Zpracoval: GI 2012 (06.02.2014)
Zobrazeno:  8x