1182 • Mateřská škola, Hrudičkova 2107, Praha 4

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Mateřská škola, Hrudičkova 2107, Praha 4
Číslo listu NAD: 1182
Datace: 1978 - 2002 (2003)
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Mateřské školy
Původce: Mateřská škola, Hrudičkova 2107, Praha 4; k 1.7.2002 sloučena s MŠ Hrabákova 2000, Praha 4
Místo vzniku: Praha 4 Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.71
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.02 1988 - 2002 (2003)
* rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.02 1988 - 2002 (2003)
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 6 / 0.69 1978 - 2002
0 / 0 0 / 0 7 / 0,71
Tematický popis: Základní dokumenty školy, zápisy z porad, kronika, statistika, účetnictví, dokumentace
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: 19.03.2014 č. přírůstku 50/2014, č.j. AMP 1486/2013
Zobrazeno:  5x