1498 • Komunistická strana Československa - městský výbor Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Komunistická strana Československa - městský výbor Praha
Číslo listu NAD: 1498
Datace: /1945/ 1950 - 1990
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Politické strany, hnutí a organizace 1945-1990 - krajské
Původce: Městský výbor KSČ Praha 1, Staroměstské nám.
Komunistická strana Československa - městský výbor Praha
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 63.65
Zpracováno: 63.65
Nezpracováno: 155.74
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 95 / 10.45 /1945/ 1950 - 1990
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 804 / 81.54 /1945/ 1950 - 1990
Mapy, plány, tech. výkresy, graf. listy, kresby 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.01 1974 - 1977
* mapy 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.01 1974 - 1977
Fotografické archiválie 0 / 0.00 0 / 0.00 171 / 0.09 /1945/ 1950 - 1990
* fotografie na papírové podložce 0 / 0.00 0 / 0.00 169 / 0.05 /1945/ 1950 - 1990
* fotoalba 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.04 1971 - 1971
Fascikly 582 / 63.65 582 / 63.65 0 / 0.00 1950 - 1990
582 / 63,65 582 / 63,65 1072 / 92,09
Tematický popis: Zápisy z konferencí, plén, předsednictva, aktivů, porad, materiály sekretariátu, účetní a mzdové materiály.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 7/ 1993 dne 8.3.1993, přír.č. 9/1993 dne 24.3.1993
21.09.2009 č. přírůstku 88/2009, č.j. MHMP 715109/2009
Skartace: skartace r. 1990
Zpracoval: GI 2012 (11.12.2013)
Zinventarizování fondu (17.02.2017)
Pomůcky:
Inventář KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA - MĚSTSKÝ VÝBOR PRAHA 1950-1990 • č. pom. 586
Zobrazeno:  85x