234 • Cech nákladníků, sladovníků a pivovarníků Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Cech nákladníků, sladovníků a pivovarníků Praha
Číslo listu NAD: 234
Datace: 1489 - 1886
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva
Původce: Cech nákladníků, sladovníků a pivovarníků Praha
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 4.74
Zpracováno: 4.74
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 16 / 0.21 16 / 0.21 0 / 0.00 1644 - 1886
* úřední knihy 16 / 0.21 16 / 0.21 0 / 0.00 1644 - 1886
Kartony 42 / 4.45 42 / 4.45 0 / 0.00 1748 - 1885
Fascikly 2 / 0.03 2 / 0.03 0 / 0.00 1489 - 1810
Listiny do roku 1850 2 / 0.05 2 / 0.05 0 / 0.00 1586 - 1740
62 / 4,74 62 / 4,74 0 / 0
Tematický popis: Cechovní artikule, pamětní knihy nákladníků piva vaření, kniha vyučených sladovníků, výkazy várek piva a spisový materiál (účty, učednická a tovaryšská agenda, osobní doklady členů cechu).
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 34/74 dne 22.11.1974
Zpracoval: Inventarizace fondu. (21.02.2005)
GI 2012 (02.10.2012)
Poznámka: Sbírka cechů v minulosti ukládána pertinenčním způsobem tzn. materiály zvláště listinné a knižní povahy uloženy v příslušných sbírkách.
Pomůcky:
Inventář CECH NÁKLADNÍKŮ, SLADOVNÍKŮ, PIVOVARNÍKŮ 1489-1886 • č. pom. 311
Zobrazeno:  3x