432 • Jednota lásky k bližnímu staroměstských a novoměstských svatých polí na Olšanech

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Jednota lásky k bližnímu staroměstských a novoměstských svatých polí na Olšanech
Číslo listu NAD: 432
Datace: 1838 - 1952
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Spolky náboženské a ateistické do roku 1948 Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948
Původce: Jednota lásky k bližnímu staroměstských a novoměstských svatých polí na Olšanech
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.3
Zpracováno: 0.3
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 9 / 0.18 9 / 0.18 0 / 0.00 1838 - 1952
* úřední knihy 9 / 0.18 9 / 0.18 0 / 0.00 1838 - 1952
Kartony 1 / 0.12 1 / 0.12 0 / 0.00 1853 - 1952
10 / 0,3 10 / 0,3 0 / 0
Tematický popis: Seznamy členů, zápisy o schůzích, stanovy, účetnictví.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: GI 2012 (06.05.2013)
Pomůcky:
Inventář JEDNOTA LÁSKY K BLIŽNÍMU STARO- I NOVOMĚSTSKÝCH SV. POLÍ PRAŽSKÝCH NA OLŠANECH • č. pom. 175
Zobrazeno:  1x