148 • Úřad městské části Praha - Běchovice

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Úřad městské části Praha - Běchovice
Číslo listu NAD: 148
Datace: (1936) 1945 - 2008
Oddělení: 02
Tématické skupiny: Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)
Původce: Místní národní výbor v Běchovicích; od r. 1990
Úřad městské části Praha - Běchovice, Českobrodská 3, Praha 9 - Běchovice
Místo vzniku: Běchovice Praha Praha 9
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 4.0
Zpracováno: 4.0
Nezpracováno: 9.1
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Kartony 31 / 2.79 31 / 2.79 0 / 0.00 (1936) 1945 - 1985
Úřední knihy a rukopisy 34 / 0.40 34 / 0.40 0 / 0.00 1946 - 1983
* úřední knihy 34 / 0.40 34 / 0.40 0 / 0.00 1946 - 1983
Registraturní pomůcky 53 / 0.81 53 / 0.81 0 / 0.00 1949 - 1984
* podací protokoly/deníky 53 / 0.81 53 / 0.81 0 / 0.00 1949 - 1984
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 174 / 9.10 1968 - 2008
118 / 4 118 / 4 174 / 9,1
Tematický popis: Zápisy ze schůzí rady a plén MNV a ÚMČ, podací deníky, rozpočty obce, majetkové záležitosti, korespondence, účetní a správní materiály, zápisy z komisí, volební agenda, agendy příspěvkových organizací, místní časopisy, materiály kontrol
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 1/98 dne 7. 1. 1992
02.09.2013 č. přírůstku 72/2013, č.j. AMP 1717/2012
20.02.2017 č. přírůstku 27/2017, č.j. MHMP 266525/2016
18.01.2018 č. přírůstku 18/2018
Zpracoval: GI 2012 (11.03.2013)
Pomůcky:
Inventář MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR BĚCHOVICE (1936) 1945 - 1984 • č. pom. 37
Zobrazeno:  1x