1269 • Společný výbor pro oslavy Mistra Jana Husa v Praze

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Společný výbor pro oslavy Mistra Jana Husa v Praze
Číslo listu NAD: 1269
Datace: 1919 - 1931
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)
Původce: Společný výbor pro oslavy Mistra Jana Husa v Praze
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.1
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.10 1919 - 1931
Tematický popis: Pořad a příprava oslav Husových (korespondence a účetnictví)
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: GI 2012 (20.8.2013)
Zobrazeno:  1x