1097 • Obvodní ústav národního zdraví Praha 10

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Obvodní ústav národního zdraví Praha 10
Číslo listu NAD: 1097
Datace: 1953 - 2001
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Zdravotnická a sociální zařízení - okresní, městské a závodní ústavy národního zdraví
Původce: Obvodní ústav národního zdraví Praha 10 - Strašnice (Solidarita), Obvodní ústav národního zdraví Praha 10, Ukrajinská 11.
Obvodní ústav národního zdraví Praha 10, Praha 10 - Malešice, Plaňanská 1
Místo vzniku: Praha Praha 10
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 6.31
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 31 / 0.25 1953 - 1981
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 31 / 0.25 1953 - 1981
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 4 / 0.30 1954 - 1954
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 48 / 5.76 1959 - 2001
0 / 0 0 / 0 83 / 6,31
Tematický popis: Účetnictví, knihy pohotovostní služby, výkazy o spotřebě léčiv, dokumentace k objektům, privatizace zdravotnických zařízení, řády a směrnice, stížnosti, seznam majetku, dokumentqace spisové služby, zápisy likvidační komise
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 30/60 dne 14.6.1960, přír. č. 3/64 dne 25.2.1964, přír. č. 48/72 dne 6.6.1972, přír. č. 46/74 dne 18.12.1974
21.05.2015 č. přírůstku 63/2015, č.j. S-MHMP 296551/2015
Zpracoval: GI 2012 (01.07.2013)
Zobrazeno:  1x