85 • Okresní městský delegovaný soud civilní pro Horní Nové Město

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Okresní městský delegovaný soud civilní pro Horní Nové Město
Číslo listu NAD: 85
Datace: 1884 - 1926
Oddělení: 08
Tématické skupiny: Justiční správa a soudy po roce 1850 - okresní (včetně pozemkových knih a soudů pracovních)
Původce: Okresní městský delegovaný soud civilní pro Nové Město a Vyšehrad do r. 1895, Okresní městský delegovaný soud civilní pro Horní Nové Město
Místo vzniku: Praha Nové Město pražské (Praha II - Nové Město, Praha 2 - Nové Město) Vyšehrad
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 79.5
Zpracováno: 79.5
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 566 / 22.30 566 / 22.30 0 / 0.00 1884 - 1926
* úřední knihy 566 / 22.30 566 / 22.30 0 / 0.00 1884 - 1926
Kartony 463 / 57.20 463 / 57.20 0 / 0.00 1884 - 1926
1029 / 79,5 1029 / 79,5 0 / 0
Tematický popis: Písemnosti civilní (sporné i nesporné) agendy vzešlé z činnosti soudu v rámci jeho působnosti.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 6/59 dne 17.3.1959, přír. č. 4/78 dne 4.1.1978, přír. č. 14/81 dne 29.12.1980 a 22.4.1981, přír. č. 9/99 dne 24.3.1999
Zpracoval: Dohledání a zinventarizování části fondu (19.05.2014)
GI 2012 (19.05.2014)
Pomůcky:
Inventář OKRESNÍ MĚSTSKÝ DELEGOVANÝ SOUD CIVILNÍ PRO HORNÍ NOVÉ MĚSTO 1884 -1926 • č. pom. 182
Zobrazeno:  3x