399 • Místní organizace Československé Národní demokracie Praha II. a VI.

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Místní organizace Československé Národní demokracie Praha II. a VI.
Číslo listu NAD: 399
Datace: 1912 - 1939
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Spolky studentské a mládežnické do roku 1948 Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné) Politické strany, hnutí a organizace do roku 1945
Původce: Místní organizace Československé Národní demokracie v Praze II. a VI.; později Národní sjednocení - okresní výbory Praha II. a VI. a jejich organizace; divadelní odbor Čs. národní demokracie; Mladá generace Čs. národní demokracie; divadelní soubor Scéna; Hraničářská práce
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.55
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 9 / 0.44 1912 - 1939
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 9 / 0.44 1912 - 1939
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.11 1919 - 1925
0 / 0 0 / 0 10 / 0,55
Tematický popis: Organizační řád, jednatelská kniha, pamětní knihy s výstřižky z tisku, zápisník dramaticko-zábavního odboru a jeho pamětní kniha, výstřižky, programy, pozvánky, oznámení, parte, korespondence
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 176/60 dne 9.3.1960 od SOkA Třebíč
Zpracoval: GI 2012 (19.08.2013)
Zobrazeno:  5x