24 • Místní národní výbor Čakovice

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Místní národní výbor Čakovice
Číslo listu NAD: 24
Datace: (1874) 1945 - 1990 (1996)
Elektronické pomůcky:
Pomůcka MNV Čakovice
Oddělení: 02
Tématické skupiny: Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)
Původce: Místní národní výbor v Čakovicích; dále Obec Čakovice, Obec Třeboradice, MNV Třeboradice
Místní národní výbor Čakovice
Úřad městské části Praha-Čakovice
Místo vzniku: Čakovice Praha
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 3.5
Zpracováno: 3.5
Nezpracováno: 0.1
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 68 / 2.30 68 / 2.30 0 / 0.00 (1874) 1945 - 1990
* úřední knihy 68 / 2.30 68 / 2.30 0 / 0.00 (1874) 1945 - 1990
Kartony 12 / 1.20 12 / 1.20 1 / 0.10 (1923) 1945 - 1990 (1996)
80 / 3,5 80 / 3,5 1 / 0,1
Tematický popis: Materiály vzešlé z činnosti úřadu, kroniky, fotodokumentace, tiskoviny
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: 29.11.2005 č. přírůstku 82/2005
07.06.2006 č. přírůstku 53/2006
Zpracoval: Fond inventarizoval D. Budský (20.11.2006)
GI 2012 (05.11.2012)
Pomůcky:
Inventář MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR ČAKOVICE (1874) 1945-1990 (1996) • č. pom. 393
Zobrazeno:  80x