174 • Restaurace a jídelny Praha 1

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Restaurace a jídelny Praha 1
Číslo listu NAD: 174
Datace: 1953 - 1970
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Pohostinství a ubytování
Původce: Restaurace a jídelny Praha 1, Václavské nám. 28
Restaurace a jídelny Praha 1, Praha 1 - Nové Město, Václavské nám. 28.
Místo vzniku: Praha Praha 1
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 3.02
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.10 1953 - 1953
Fotografické archiválie 0 / 0.00 0 / 0.00 56 / 0.99 1959 - 1970
* fotoalba 0 / 0.00 0 / 0.00 30 / 0.98 1959 - 1970
* fotografie na papírové podložce 0 / 0.00 0 / 0.00 26 / 0.01 1967 - 1967
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 20 / 1.93 1953 - 1956
0 / 0 0 / 0 77 / 3,02
Tematický popis: Účetní materiály, fotoalba (fotografie provozoven, propagační materiály, podnikové tiskoviny, soutěže odbornosti, význačné události, pionýrský tábor ROH)
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 20/64 dne 31.8.1964
01.03.2011 č. přírůstku 14/2011, č.j. MHMP 758665/2010
Zpracoval: GI 2012 (05.06.2014)
Zobrazeno:  7x