4 • Magistrát hlavního města Prahy I.

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Magistrát hlavního města Prahy I.
Číslo listu NAD: 4
Datace: 1764 - 1949 (1993)
Oddělení: 06
Tématické skupiny: Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850) Politická správa do roku 1850
Původce: Magistrát hlavního města Prahy, zastupitelské sbory hl. m. Prahy
Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 649.94
Zpracováno: 653.39
Nezpracováno: 4706.6
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 1145 / 68.19 1145 / 68.19 9771 / 352.18 1764 - 1847 (1864)
* úřední knihy 1145 / 68.19 1145 / 68.19 9771 / 352.18 1764 - 1847 (1864)
Kartotéky 0 / 0.00 0 / 0.00 196 / 110.84 1943 - 1949
Kartony 2848 / 357.60 2886 / 361.05 28363 / 3392.94 1764 - 1850 (1864)
Mapy, plány, tech. výkresy, graf. listy, kresby 7 / 0.09 7 / 0.09 340 / 0.05 1880 - 1937
* technické výkresy 7 / 0.09 7 / 0.09 340 / 0.05 1880 - 1937
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 3017 / 461.93 1784 - 1949 (1993)
Fascikly 26 / 0.44 26 / 0.44 0 / 0.00 /1900/ - 1938
Registraturní pomůcky 4866 / 223.62 5166 / 223.62 7411 / 384.86 1810 - 1907
* podací protokoly/deníky 2567 / 127.71 2567 / 127.71 4727 / 239.22 1868 - 1870
* indexy 2298 / 95.86 2598 / 95.86 2656 / 144.70 /1860/ - 1907
* elenchy 1 / 0.05 1 / 0.05 10 / 0.44 1820 - 1855
* repertáře 0 / 0.00 0 / 0.00 18 / 0.50 1810 - 1832
Tisky 0 / 0.00 0 / 0.00 93 / 3.80 1850 - 1911
* tisky po roce 1800 0 / 0.00 0 / 0.00 93 / 3.80 1850 - 1911
8892 / 649,94 9230 / 653,39 49191 / 4706,6
Tematický popis: Materiály k politickým, hospodářským, stavebním, kulturním a j. dějinám Prahy v letech 1784 - 1950.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 27/98 dne 26.6.1998, přír. č. 31/98 dne 18.8.1998
25.05.2004 č.př. 19/2004
08.08.2006 č. přírůstku 76/2006 (delimitace od: Národní archiv)
20.02.2008 č. přírůstku 16/2008, č.j. AMP 387/2008 (delimitace od: Státní okresní archiv Nymburk)
06.12.2017 č. přírůstku 132/2017
Zpracoval: Inventarizace fondu Ref. I.C (29.07.2004)
Upřesnění původce (21.12.2005)
Část fondu zinventarizovala J. Konvičná (21.12.2006)
Část fondu zinventarizovala H. Svatošová (21.12.2006)
Část fondu (Stadtamt) zinventarizovala P. Slámová (15.07.2011)
Část fondu zinventarizovala J. Konvičná (20.07.2011)
GI 2012 (30.6.2014)
Ćást fondu zpracoval a zinventarizoval J. Škoda (21.12.2016)
Určení fondu (13.03.2017)
Část fondu zinventarizovala M. Maříková (19.12.2017)
Pomůcky:
Edice PRAŽSKÁ SAMOSPRÁVA A NÁRODNÍ DIVADLO V LETECH 1881 - 1883 (VÝPISY Z PROTOKOLŮ SCHŮZÍ MĚSTSKÉ RADY A SBORU OBECNÍCH STARŠÍCH • č. pom. 53
Inventář MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, ODBOR VI. - OSVĚTOVÝ, REGISTRATURA 1930 - 1950 • č. pom. 85
Inventář PRESIDIUM MAGISTRÁTU A MĚSTSKÉ RADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY • č. pom. 86
Prozatímní inventární seznam NÁRODNÍ VÝBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (NVP). OSOBNÍ SPISY ZAMĚSTNANCŮ NAROZENÝCH V LETECH 1881 - 1905 • č. pom. 91
Inventář KOMISE PRO SOUPIS STAVEBNÍCH, UMĚLECKÝCH A HISTORICKÝCH PAMÁTEK KRÁLOVSKÉHO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. PAMÁTKOVÝ SBOR HLAVNÍHO MĚSTA PR… • č. pom. 93
Prozatímní inventární seznam STAVEBNÍ ÚŘAD KRÁLOVSKÉHO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (1888 - 1920) • č. pom. 94
Inventář CHEMICKÝ ÚSTAV HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY • č. pom. 95
Inventář VETERINÁRNÍ LABORATOŘ • č. pom. 96
Inventář ÚSTŘEDNÍ SOCIÁLNÍ ÚŘAD HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (1830 - 1949) • č. pom. 152
Dílčí inventář MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, REFERÁT I.C, HOSPODÁŘSKÝ (1875) 1922 - 1948 (1958) • č. pom. 270
Dílčí inventář MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - PROTOKOLY SBORŮ MĚSTSKÉ SPRÁVY 1784-1945 • č. pom. 409
Dílčí inventář MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - HLAVNÍ SPISOVNA 1784-1920 • č. pom. 410
Dílčí inventář SPORTOVNÍ KOMISE MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (1921) 1930-1939 • č. pom. 451
Dílčí inventář MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY I., STADTAMT 1802-1818 • č. pom. 525
Dílčí inventář MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY I., REFERÁT I.A, HOSPODÁŘSKÝ (1832) 1921-1948 (1956) • č. pom. 527
Dílčí inventář MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - MĚSTSKÁ STATISTICKÁ KOMISE A KANCELÁŘ 1870-1928 • č. pom. 584
Dílčí inventář MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY I., SMĚNEČNÝ A OBCHODNÍ SOUD 1764-1850 (1864) • č. pom. 591
Zobrazeno:  72x