651 • Obec baráčníků Strašnice

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Obec baráčníků Strašnice
Číslo listu NAD: 651
Datace: 1894 - 1928
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)
Původce: Obec baráčníků Strašnice
Místo vzniku: Praha Strašnice (Praha 10 - Strašnice)
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.03
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.02 1894 - 1928
Fotografické archiválie 0 / 0.00 0 / 0.00 6 / 0.01 1900 - 1925
* fotografie na papírové podložce 0 / 0.00 0 / 0.00 6 / 0.01 1900 - 1925
0 / 0 0 / 0 7 / 0,03
Tematický popis: Stanovy a řády, fotografie a výstřižky z novin, mapy, listiny týkající se hospody č. p. 15 ve Starých Strašnicích, opisy listin z pozůstalosti Pavla Guta.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 4/69 dne 13.3.1969
Zpracoval: GI 2012 (20.08.2013)
Zobrazeno:  1x