939 • 21. jedenáctiletá střední škola, Praha 16, U Santošky 1

Typ záznamu: Fond
Název fondu: 21. jedenáctiletá střední škola, Praha 16, U Santošky 1
Číslo listu NAD: 939
Datace: 1893 - 1961
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)
Původce: Státní reálné gymnasium Praha XVI. - Smíchov, U Santošky 1, 3 (Arbesovo); dříve Čsl. reálka Praha XVI., Santoška
21. jedenáctiletá střední škola, Praha 16, U Santošky 1
Místo vzniku: Smíchov (Praha XVI. - Smíchov, Praha 5 - Smíchov) Praha Praha 5
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 2.8
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 12 / 0.60 1919 - 1949
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 64 / 1.84 1893 - 1961
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 64 / 1.84 1893 - 1961
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 16 / 0.36 1919 - 1947
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 16 / 0.36 1919 - 1947
0 / 0 0 / 0 92 / 2,8
Tematický popis: Podací protokoly, katalogy žáků, třídní výkazy, maturitní protokoly, kronika, zápisy z pedagogických rad, spisový materiál
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: 03.09.2009 č. přírůstku 85/2009
05.03.2010 č. přírůstku 43/2010, č.j. MHMP 899219/2009
Zpracoval: Dohledání fondu (09.01.2006)
Určení části fondu (03.09.2009)
GI 2012 (13.11.2013)
Zobrazeno:  7x