1415 • Pěvecké sdružení pražských učitelů

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Pěvecké sdružení pražských učitelů
Číslo listu NAD: 1415
Datace: (1882) 1908 - 1945
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)
Původce: Pěvecké sdružení pražských učitelů, Boleslavova 250, Praha 4
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.39
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 5 / 0.17 1908 - 1945
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 5 / 0.17 1908 - 1945
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.22 (1882) 1908 - 1945
0 / 0 0 / 0 7 / 0,39
Tematický popis: Kronika, výstřižky programů, kritik a zpráv o vystoupeních, notové partitury.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 17/81 dne 28.4.1981
Zpracoval: GI 2012 (19.7.2013)
Zobrazeno:  1x