1344 • Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1
Číslo listu NAD: 1344
Datace: 1949 - 2002
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy střední (gymnázia, reálná gymnázia, reálky, jedenáctileté střední školy apod.)
Původce: v letech 1953-1961 8. jedenáctiletá střední škola Praha 7 - Holešovice, Dimitrovovo nám. čp. 1275/34 (později Praha 7, Nad Štolou); v letech 1961-1962 Střední všeobecně vzdělávací škola tamtéž; od r. 1962 Střední všeobecně vzdělávací škola, Praha 7, Nad Štolou 1; později Gymnázium a Sportovní škola tamtéž
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1
Místo vzniku: Praha Praha 7
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 2.65
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 32 / 0.90 1949 - 1962
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 30 / 0.85 1953 - 1961
* rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.05 1949 - 1962
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 14 / 1.70 1964 - 2002
Tisky 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.01 2002 - 2002
* tisky po roce 1800 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.01 2002 - 2002
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.04 1960 - 1970
0 / 0 0 / 0 49 / 2,65
Tematický popis: Třídní výkazy (1953-1961), protokoly o maturitních zkouškách (1954-1961), almanach školy, kroniky, plány práce, zahraniční výjezdy sportovců, ROH, SRPŠ, zápisy z pedagogických rad, porady vedení školy, výchovné a tematické plány, hospitace, předmětové komise, statistika, hodnocení práce školy, materiály k opravám budov
Katalogy a třídní výkazy Sportovní školy (1988-2002)
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 38/76 ze dne 8.10.1976; přír. č. 13/77 ze dne 3. a 24.6.1977
22.03.2013 č. přírůstku 40/2013, č.j. MHMP 1036748/2012
Zpracoval: Určení původce fondu (09.02.2006)
GI 2012 (22.03.2013)
Dohledání části fondu (18.09.2017)
Zobrazeno:  8x