760 • Československý svaz pro výzkum a zkoušení technicky důležitých látek a konstrukcí Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Československý svaz pro výzkum a zkoušení technicky důležitých látek a konstrukcí Praha
Číslo listu NAD: 760
Datace: 1934 - 1958
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Ostatní spolky do roku 1948 Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - ostatní
Původce: Československý svaz pro výzkum a zkoušení technicky důležitých látek a konstrukcí Praha XIX., Technická 5
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 0.33
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.03 1948 - 1958
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.03 1948 - 1958
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.30 1934 - 1958
0 / 0 0 / 0 2 / 0,33
Tematický popis: Zápisy o valných hromadách, zápisy o schůzích tukové komise, účetnictví, korespondence, daňové spisy, pojišťovací a účetní doklady, kartotéka členů.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: dne 20.12.1958
Zpracoval: GI 2012 (20.8.2013)
Zobrazeno:  1x