327 • Společenstvo krejčí Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Společenstvo krejčí Praha
Číslo listu NAD: 327
Datace: 1862 - 1949
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva
Původce: Společenstvo krejčí v Praze; dříve 1860 Společenstvo krejčích na Starém Městě; r. 1911 Společenstvo krejčích hlavního města Prahy; Společenstvo krejčích a dámských krejčových
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 16.37
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 254 / 7.87 1888 - 1949
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 254 / 7.87 1888 - 1949
Kartotéky 0 / 0.00 0 / 0.00 10 / 1.80 1911 - 1949
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 57 / 6.43 1911 - 1948
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 15 / 0.27 1862 - 1948
0 / 0 0 / 0 336 / 16,37
Tematický popis: Protokoly schůzí, účetnictví, seznamy členů a učňů, zkoušky, opisy živnostenských listů, kartotéka členů
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 18/71 dne 19.2.1971 z Muzea hl. m. Prahy
Zpracoval: GI 2012 (08.03.2013)
Dohledání části fondu (08.03.2013)
Zobrazeno:  14x