1613 • Náboženská společnost unitářů československých

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Náboženská společnost unitářů československých
Číslo listu NAD: 1613
Datace: 1921 - 1951
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Náboženská společnost českých unitářů
Původce: Náboženská společnost unitářů československých, Praha 1 - Staré Město, Karlova 8
Místo vzniku: Praha Staré Město pražské (Praha I. - Staré Město)
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 2.12
Zpracováno: 2.12
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Kartony 14 / 1.67 14 / 1.67 0 / 0.00 1921 - 1951
Úřední knihy a rukopisy 24 / 0.43 24 / 0.43 0 / 0.00 1923 - 1951
* úřední knihy 24 / 0.43 24 / 0.43 0 / 0.00 1923 - 1951
Registraturní pomůcky 1 / 0.02 1 / 0.02 0 / 0.00 1935 - 1937
* podací protokoly/deníky 1 / 0.02 1 / 0.02 0 / 0.00 1935 - 1937
39 / 2,12 39 / 2,12 0 / 0
Tematický popis: Protokoly ze schůzí SSB, seznamy členů, knihy účetní, spisový materiál (stanovy, organizační a spolkové záležitosti, záležitosti členstva, pozvánky na přednášky a jiné kulturní akce, korespondence, nedělní škola, správa domu SSB, finanční záležitosti, mládežnické organizace SB a NSČU)
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: Zpracování a určení fondu (30.10.2013)
GI 2012 (30.10.2013)
Fond zpracovala a zinventarizovala M. Růčková (30.10.2013)
Pomůcky:
Inventář NÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST UNITÁŘŮ ČESKOSLOVENSKÝCH 1921-1951 • č. pom. 544
Zobrazeno:  1x