9 • Úřad městské části Praha 6

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Úřad městské části Praha 6
Číslo listu NAD: 9
Datace: (1885) 1945 - 2010
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 02
Tématické skupiny: Samospráva po roce 1990 - městská a obecní Národní výbory okresní a jim na roveň postavené NV městské, jednotné NV a ÚNV
Původce: Obvodní národní výbor v Praze 6 (1960-1990), dříve revoluční národní výbory v Praze XVIII. a XIX., místní národní výbory v Praze XVIII. a XIX., obvodní rady v Praze XVIII. a XIX., obvodní národní výbory v Praze 5 a 6; pak Městská část Praha 6, nyní Úřad městské části Praha 6
Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 601/23
Místo vzniku: Praha Praha 6
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 130.08
Zpracováno: 130.08
Nezpracováno: 82.11
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 20 / 0.25 20 / 0.25 0 / 0.00 1945 - 1988
* úřední knihy 19 / 0.24 19 / 0.24 0 / 0.00 1945 - 1988
* rukopisy 1 / 0.01 1 / 0.01 0 / 0.00 1978 - 1978
Kartony 1168 / 128.48 1168 / 128.48 1 / 0.11 (1885) 1945 - 1990 (2002)
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 706 / 82.00 1945 - 2010
Kartotéky 3 / 0.33 3 / 0.33 0 / 0.00 1945 - 1949
Registraturní pomůcky 103 / 1.02 103 / 1.02 0 / 0.00 1945 - 1970
* podací protokoly/deníky 99 / 0.84 99 / 0.84 0 / 0.00 1945 - 1970
* indexy 4 / 0.18 4 / 0.18 0 / 0.00 1955 - 1959
1294 / 130,08 1294 / 130,08 707 / 82,11
Tematický popis: Materiály vzniklé z činnosti úřadu. Zápisy z jednání pléna, rady a komisí a ukázky z jednání obč. aktivů správních institucí Prahy 6, torza registraturních pomůcek, rozbory hospodaření, spisy spolků a organizací, agendy hospodaření s národním majetkem, státoobčanské agendy řízení podle dekretu prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., rozpočty, volební materiály, zemědělský půdní fond
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: 27.12.1960 pod č. 106/60, přír. č. 36/03 dne 10.1.1994, přír. č. 37/03 dne 14.3.2000, přír. č. 39/03 dne 11.1.2002, přír. č. 40/03 dne 12.3.2002, přír. č. 922/02 dne 25.4.2002, přír. č. 42/03 dne 3.2.2003, přír. č. 43/03 dne 25.6.2002, přír. č. 44/03 dne 14.11.2002, přír. č. 82/03 dne 11.10.2000
03.05.2005 č. přírůstku 43/2005
08.06.2005 č. přírůstku 46/2005
20.09.2006 č. přírůstku 78/2006
18.04.2008 č. přírůstku 38/2008, č.j. AMP 1793/2007
18.04.2008 č. přírůstku 43/2008, č.j. AMP 205/2007
01.10.2008 č. přírůstku 98/2008, č.j. MHMP 49146/2008
01.10.2008 č. přírůstku 99/2008, č.j. MHMP 164999/2002
18.2.2010 č. přírůstku 33/2010, č.j. MHMP 251771/2009
16.03.2012 č. přírůstku 19/2012, č.j. MHMP 1064042/2009
16.03.2012 č. přírůstku 20/2012, č.j. MHMP 1051152/2010
1.8.2012 č. přírůstku 72/2012, č.j. AMP 3808/2010
29.10.2012 č. přírůstku 88/2012, č.j. AMP 1165/2012
13.05.2014 č. přírůstku 111/2014, č.j. AMP 1694/2013
13.07.2015 č. přírůstku 90/2015, č.j. S-MHMP 485495/2015
9.6.2016 č. přírůstku 80/2016, č.j. MHMP 1010740/2016
11.01.2018 č. přírůstku 10/2018
Zpracoval: Fond zinventarizovala I. Dejmková (10.10.2008)
GI 2012 (29.10.2012)
Literatura: A. Merta, Pražské národní výbory. Vývoj jejich organizace v letech 1945 -1965. Praha 1966.
Pomůcky:
Inventář OBVODNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA 6 • č. pom. 98
Inventář OBVODNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA 6 (1885) 1945-1990 (2002) • č. pom. 472
Zobrazeno:  4x