1112 • Farní sbor Českobratrské církve evangelické Praha - Žižkov 1

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Farní sbor Českobratrské církve evangelické Praha - Žižkov 1
Číslo listu NAD: 1112
Datace: 1904 - 2001
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Českobratrská církev evangelická
Původce: Farní sbor Českobratrské církve evangelické Praha - Žižkov 1, Praha 3 - Žižkov, Prokopova 4
Místo vzniku: Žižkov (Praha 11 - Žižkov, Praha 3 - Žižkov)
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory uložené v instituci na základě smlouvy
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 9.52
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 169 / 3.21 1904 - 1991
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 169 / 3.21 1904 - 1991
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 10 / 0.27 1912 - 2001
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 10 / 0.27 1912 - 2001
Kartotéky 0 / 0.00 0 / 0.00 3 / 0.55 /1950/ - /1990/
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 44 / 5.23 1907 - 2000
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 3 / 0.26 1992 - 2000
0 / 0 0 / 0 229 / 9,52
Tematický popis: Zápisy ze schůzí staršovstva, knihy církevních ohlášek, knihy ohlášek snoubenců, knihy vzniklé z činnosti Sdružení mládeže, knihy účetní, knihy příspěvků, spisový materiál (korespondence, personálie, hospodářské a účetní záležitosti), nedělní škola
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: 29.10.2013 č. přírůstku 90/2013, č.j. AMP 400/2013
Zobrazeno:  1x