75 • Okresní zastupitelstvo Karlín

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Okresní zastupitelstvo Karlín
Číslo listu NAD: 75
Datace: 1865 - 1928 (1939)
Oddělení: 06
Tématické skupiny: Samospráva po roce 1850 - okresní
Původce: Okresní zastupitelstvo Karlín, Okresní výbor Karlín, Okresní správní komise Karlín, Okresní chorobinec Dolní Počernice
Okresní chorobinec Karlín
Místo vzniku: Praha Karlín (Praha 8 - Karlín, Praha X - Karlín)
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 16.23
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 184 / 3.25 1865 - 1928 (1939)
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 184 / 3.25 1865 - 1928 (1939)
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 5 / 0.60 1869 - 1910
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 118 / 11.00 1865 - 1927
Registraturní pomůcky 0 / 0.00 0 / 0.00 54 / 1.38 1901 - 1928
* podací protokoly/deníky 0 / 0.00 0 / 0.00 47 / 1.10 1901 - 1928
* indexy 0 / 0.00 0 / 0.00 7 / 0.28 1903 - 1926
0 / 0 0 / 0 361 / 16,23
Tematický popis: Hospodářské, finanční, stavební, sociální aj. záležitosti okresu. Částečně dochovaný fond. Zápisy schůzí okresního zastupitelstva a výboru 1865-1928, hlavní účetní knihy okresního fondu 1900-1928. Spisy, knihy úřední a pomocné. Připojeny pomocné a úřední (hlavní a jiné účetní knihy 1907-1937) knihy okresního chorobince v Dolních Počernicích.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 19/58 dne 13.11.1958, přír. č. 8/64 dne 10.3.1964, přír. č. 49/76 dne 18.11.1976
Zpracoval: Vřazení materiálů Okresního chorobince v Dolních Počernicích do fondu Okresní zastupitelstvo Karlín. Spisy byly součástí spisovny Okr. zastupitelstva Karlín. (24.08.2005)
GI 2012 (26.06.2014)
Uložení v jiném archivu: Část fondu uložena v SOkA Praha-západ, Podskalská 19, Praha 2
Zobrazeno:  12x