98 • Okresní soud exekuční Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Okresní soud exekuční Praha
Číslo listu NAD: 98
Datace: 1926 - 1949
Oddělení: 08
Tématické skupiny: Justiční správa a soudy po roce 1850 - okresní (včetně pozemkových knih a soudů pracovních)
Původce: Okresní soud exekuční Praha
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 185.3
Zpracováno: 185.3
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 1056 / 29.30 1056 / 29.30 0 / 0.00 1926 - 1949
* úřední knihy 1056 / 29.30 1056 / 29.30 0 / 0.00 1926 - 1949
Kartony 1369 / 156.00 1369 / 156.00 0 / 0.00 1926 - 1949
2425 / 185,3 2425 / 185,3 0 / 0
Tematický popis: Písemnosti exekuční agendy vzešlé z činnosti soudu v rámci jeho působnosti.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 36/62 dne 29.10.1962, přír. č. 51/67 dne 6.12.1967, přír. č. 16/88 dne 11.4.1988
Zpracoval: GI 2012 (26.5.2014)
Pomůcky:
Inventář OKRESNÍ SOUD EXEKUČNÍ V PRAZE (1926 - 1949) • č. pom. 109
Zobrazeno:  5x