750 • Ruská svobodná universita v Praze

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ruská svobodná universita v Praze
Číslo listu NAD: 750
Datace: 1909 - 1946
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948 Spolky národnostní do roku 1948
Původce: Ruská svobodná universita v Praze, dříve Ruská lidová universita v Praze, Příčná 2, Praha II.; Připojena Vědecká společnost badatelská, Ruské kulturně-historické muzeum, Ruská historická společnost, Ruská knihovna; Russkij Svobodnyj Universitět v Prage
Místo vzniku: Praha
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 3.07
Zpracováno: 3.07
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 15 / 0.33 15 / 0.33 0 / 0.00 1909 - 1945
* úřední knihy 15 / 0.33 15 / 0.33 0 / 0.00 1909 - 1945
Kartony 22 / 2.74 22 / 2.74 0 / 0.00 1922 - 1946
37 / 3,07 37 / 3,07 0 / 0
Tematický popis: Stanovy, instrukce, zápisy schůzí, smlouvy, osobní spisy učitelů a členů, korespondence, písemnosti kurzů, skripta, rozpravy a vědecké práce, inventáře a účetní písemnosti, zprávy o činnosti.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 68/72 (převzato již r. 1947 po zrušení university)
Zpracoval: GI 2012 (02.01.2014)
Pomůcky:
Inventář RUSKÁ SVOBODNÁ UNIVESITA V PRAZE (PŮV. RUSKÁ LIDOVÁ UNIVERSITA, OD R. 1943 RUSKÁ VĚDECKÁ AKADEMIE V PRAZE II., PŘÍČNÁ UL. 2) • č. pom. 17
Zobrazeno:  19x