1395 • Základní škola, Praha 8, Libčická 10

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Základní škola, Praha 8, Libčická 10
Číslo listu NAD: 1395
Datace: 1961 - 2006
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Osmileté a devítileté školy
Původce: Základní škola, Praha 8, Libčická 10
Místo vzniku: Praha 8 Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 1.25
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Balíky 0 / 0.00 0 / 0.00 52 / 1.25 1961 - 2006
Tematický popis: Inventární knihy, rozhodčí komise, kolektivní smlouvy, účelová dotace, statistiky, výchovná komise, policejní šetření, jednací protokol, zápisy z jednání pedagogických rad, příkazy ředitele školy, uvolnění ze školní docházky, žáci v zahraničí, rozpočet, hlavní kniha, účetní deník, knihy úrazů, soutěže, podací deník, účtová osnova, zpráva ŠÚ Praha 8
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: 24.3.2014 č. přírůstku 65/2014, č.j. AMP 2301/2012
24.3.2014 č. přírůstku 66/2014, č.j. AMP 2301/2012
Zobrazeno:  5x