34 • Archiv města Karlín

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Archiv města Karlín
Číslo listu NAD: 34
Datace: (1832) 1844 - 1921 (1938)
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 06
Tématické skupiny: Samospráva po roce 1850 - městská a obecní (zde i archivy měst a obcí z období před rokem 1850)
Původce: Obecní a městský úřad Karlín
Místo vzniku:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 63.1
Zpracováno: 63.1
Nezpracováno: 0.44
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 208 / 6.11 208 / 6.11 0 / 0.00 (1841) 1844 - 1921 (1933)
* úřední knihy 208 / 6.11 208 / 6.11 0 / 0.00 (1841) 1844 - 1921 (1933)
Kartony 408 / 44.88 408 / 44.88 4 / 0.44 (1832) 1844 - 1921 (1938)
Registraturní pomůcky 272 / 12.11 272 / 12.11 0 / 0.00 1844 - 1921 (1927)
* podací protokoly/deníky 188 / 8.71 188 / 8.71 0 / 0.00 1844 - 1921 (1927)
* indexy 40 / 1.40 40 / 1.40 0 / 0.00 1844 - 1919
* elenchy 44 / 2.00 44 / 2.00 0 / 0.00 1897 - 1921 (1925)
888 / 63,1 888 / 63,1 4 / 0,44
Tematický popis: Materiál k územnímu, hospodářskému a společenskému vývoji obce a města Karlín. Obsahuje též materiály k dějinám karlínského průmyslu a školství. Připojeno torzo spisů magistrátní úřadovny pro Prahu X. Zápisy schůzí obecního (městského) zastupitelstva, městské rady a místní rady 1844-1927, evidence domovských příslušníků 1843-1921, zemřelých 1898-1935, vojenská evidence.
Místo uložení:
Zpracoval: GI 2012 (24.06.2014)
Pomůcky:
Inventář MĚSTO KARLÍN • č. pom. 87
Zobrazeno:  45x