227 • Cech kožešníků Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Cech kožešníků Praha
Číslo listu NAD: 227
Datace: 1546 - 1904
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva
Původce: Cech kožešníků Praha
Místo vzniku: Praha Linec Čechy Morava Německo Rakousko
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 1.52
Zpracováno: 1.52
Nezpracováno: 0.0
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 12 / 0.45 12 / 0.45 0 / 0.00 1571 - 1904
* úřední knihy 12 / 0.45 12 / 0.45 0 / 0.00 1571 - 1904
Kartony 8 / 0.96 8 / 0.96 0 / 0.00 1546 - 1888
Fascikly 2 / 0.03 2 / 0.03 0 / 0.00 1598 - 1688
Listiny do roku 1850 8 / 0.08 8 / 0.08 0 / 0.00 1594 - 1773
30 / 1,52 30 / 1,52 0 / 0
Tematický popis: Cechovní privilegia, artikule, generální cechovní artikule, tovaryšské řády, pamětní kniha cechovní, zlomek protokolů schůzí, knihy účetní, registra kožešnických učedníků, osobní doklady (zachovací listy, výhostné listy, křestní listy, cestovní pasy, fedrovní listy), spisy organizační.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: Přír. č. 6/71 dne 15.1.1971, přír. č. 35/74 a 36/74 dne 22.11.1974, přír. č. 63/82 dne 15.11.1982
Zpracoval: Inventarizace fondu (17.08.2004)
GI 2012 (02.10.2012)
Literatura: Hücke Jan - Sbírka historických památek řemesla kožešnického (Od jeho vzniku až do spojení se všech tří cechův pražských r. 1785), 2. vydání Praha 1939.
Poznámka: Sbírka cechů v minulosti ukládána pertinenčním způsobem tzn. materiály zvláště listinné a knižní povahy uloženy v příslušných sbírkách.
Pomůcky:
Inventář CECH KOŽEŠNÍKŮ (1486) 1546-1898 • č. pom. 273
Zobrazeno:  1x