671 • Řemeslnicko živnostenská beseda v Praze I.

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Řemeslnicko živnostenská beseda v Praze I.
Číslo listu NAD: 671
Datace: 1866 - 1945
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Odborové a profesní organizace do roku 1945
Původce: Řemeslnicko živnostenská beseda v Praze I.
Místo vzniku: Praha Praha I.
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 3.85
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 70 / 1.32 1868 - 1945
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 67 / 1.28 1868 - 1945
* rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 3 / 0.04 1874 - 1895
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 19 / 2.40 1866 - 1944
Fotografické archiválie 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.12 /1900/ - /1920/
* fotoalba 0 / 0.00 0 / 0.00 1 / 0.12 /1900/ - /1920/
Tisky 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.01 1911 - 1911
* tisky po roce 1800 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.01 1911 - 1911
0 / 0 0 / 0 92 / 3,85
Tematický popis: Zápisy o schůzích, účetnictví, kronika výstavy spolkové, tisky, Olivův fond, korespondence, stanovy, kniha hostů, kniha stížností, inventář spolkové knihovny, seznamy členů, jednatelské zprávy, kniha nadací, fotografie, výstava a tržnice řemeslných výrobků, upomínková kniha, členské matriky, pamětní kniha.
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 60/70 dne 1.10.1970
Zpracoval: GI 2012 (19.04.2013)
Zobrazeno:  7x