149 • Místní národní výbor Kunratice

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Místní národní výbor Kunratice
Číslo listu NAD: 149
Datace: 1951 - /1990/
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 02
Tématické skupiny: Městské, obvodní a místní národní výbory (včetně místních správních komisí)
Původce: Místní národní výbor v Kunraticích, K Libuši 7, Praha 4
Místní národní výbor Kunratice, K Libuši 7, Praha 4
Místo vzniku: Kunratice Praha
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 3.2
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Kartony 0 / 0.00 0 / 0.00 2 / 0.20 /1960/ - /1990/
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 63 / 3.00 1951 - 1988
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 63 / 3.00 1951 - 1988
0 / 0 0 / 0 65 / 3,2
Tematický popis: Zápisy z jednání pléna a rady MNV, spisový materiál
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec Archivní 6, Praha 4
Převzato: přír. č. 66/03 dne 11.3.1999, přír. č. 85/03 dne 16.1.2001
20.09.2006 č. přírůstku 79/2006
Zpracoval: GI 2012 (01.02.2013)
Zobrazeno:  1x