835 • 1. obecná škola chlapecká v Karlíně, Praha X., Jungmannovo nám. 12/225

Typ záznamu: Fond
Název fondu: 1. obecná škola chlapecká v Karlíně, Praha X., Jungmannovo nám. 12/225
Číslo listu NAD: 835
Datace: (1865) 1894 - 1948 (2004)
Oddělení: 07
Tématické skupiny: Školy obecné a národní
Původce: 1. obecná škola chlapecká v Karlíně, Jungmannovo nám. 12; do r. 193 1. samostatná obecná škola chlapecká v Karlíně
1. obecná škola chlapecká v Karlíně, Praha X., Jungmannovo nám. 12/225
Místo vzniku: Praha Karlín (Praha 8 - Karlín, Praha X - Karlín)
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.0
Zpracováno: 0.0
Nezpracováno: 1.85
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 0 / 0.00 0 / 0.00 108 / 1.85 (1865) 1894 - 1948 (2004)
* úřední knihy 0 / 0.00 0 / 0.00 108 / 1.85 (1865) 1894 - 1948 (2004)
0 / 0 0 / 0 108 / 1,85
Tematický popis: Katalogy žáků, kroniky, zlatá kniha cti, katalog pomocné třídy (1936/37)
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Převzato: 04.06.2012 č. přírůstku 51/2012, č.j. MHMP 637331/2010
Zpracoval: GI 2012 (3.7.2013)
Zobrazeno:  6x