214 • Cech lazebníků, bradýřů a Gremium chirurgů Praha

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Cech lazebníků, bradýřů a Gremium chirurgů Praha
Číslo listu NAD: 214
Datace: 1657 - 1884
Elektronické pomůcky:
Oddělení: 05
Tématické skupiny: Samospráva zájmová - cechy a živnostenská společenstva
Původce: Cech lazebníků, bradýřů a Gremium chirurgů Praha
Místo vzniku: Praha Vídeň Evropa
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status: Archivní soubory v přímé péči instituce, uložené v instituci
Inventarizováno: 0.74
Zpracováno: 0.74
Nezpracováno: 0.11
Evidenční jednotky Inv. (ks/bm) Zprac. (ks/bm) Nezprac. (ks/bm) Časový rozsah
Úřední knihy a rukopisy 3 / 0.03 3 / 0.03 0 / 0.00 1722 - 1819
* úřední knihy 3 / 0.03 3 / 0.03 0 / 0.00 1722 - 1819
Kartony 6 / 0.69 6 / 0.69 1 / 0.11 1738 - 1884
Listiny do roku 1850 2 / 0.02 2 / 0.02 0 / 0.00 1657 - 1722
11 / 0,74 11 / 0,74 1 / 0,11
Tematický popis: Cechovní privilegia, generální lékařský řád, vandrovní knížky, osobní doklady (listy výuční, listy fedrovní, vandrovní pasy, potvrzení o zkouškách z anatomie na c.k. universitě v Praze, listy křestní), spisový materiál
Místo uložení: Hlavní budova Chodovec • Archivní 6, Praha 4
Zpracoval: Fond inventarizovala Z. Brátková (27.11.2006)
GI 2012 (01.10.2012)
Poznámka: Sbírka cechů v minulosti ukládána pertinenčním způsobem tzn. materiály zválště listinné a knižní povahy uloženy v příslušných sbírkách.
Pomůcky:
Inventář CECH LAZEBNÍKŮ, BRADÝŘŮ A GREMIUM CHIRURGŮ PRAHA 1657-1884 • č. pom. 394
Zobrazeno:  39x